09.01.2019

Co to są biocydy?

Dla Synthos Specialties priorytetem jest zachowanie czystości mikrobiologicznej polimerów emulsyjnych Synexil, Osakryl w momencie ich wyprodukowania jak i odporność na zakażenie w trakcie magazynowania.

Ze względu na fakt, że dyspersje Synexil, Osakryl zawierają wodę, stanowią atrakcyjne środowisko dla wzrostu i rozwoju mikroorganizmów. Rozwój drobnoustrojów w dyspersjach, takich jak bakterie czy grzyby, powoduje obniżenie ich jakości. Dlatego wszystkie produkty Synexil, Osakryl zawierają w swoim składzie substancje konserwujące, czyli biocydy.

Biocydy są substancjami ochronnymi, używanymi do hamowania wzrostu bakterii i innych szkodliwych organizmów, w tym grzybów. Występują w różnych postaciach, takich jak związki halogenowe lub metaliczne, kwasy organiczne i siarkoorganiczne. Odgrywają znaczącą rolę w przemyśle chemii budowlanej, gdyż są wykorzystywane w farbach, lakierach, szpachlach itd.

Unia Europejska wydała odpowiednie rozporządzenie dotyczące wymagań, jakie muszą być spełnione, aby wprowadzić do obrotu produkty biobójcze w wyrobach gotowych. Celem takiego działania jest kontrola oraz poprawa funkcjonowania środków biobójczych, zapewniająca wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Prace legislacyjne trwają cały czas, np. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) prowadzi działania dotyczące obniżenia limitu zawartości biocydów zawierających metyloizotiazoliny MIT w wyrobach gotowych. Oczywiście firma Synthos od razu podjęła działania eliminujące ten składnik ze swoich produktów.

Synthos Specialties dba o to, aby produkty sprzedawane, jako surowce do produkcji wyrobów chemii budowlanej, spełniały wszystkie wymagania dotyczące zawartości poszczególnych substancji czynnych w dyspersjach.

© 2017 Synthos. All rights reserved.