16.11.2018

Ekologia, a nasze Dyspersje

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę kładzie się na aspekt ekologiczny otaczających nas przedmiotów. Ze względu na rosnącą liczbę ludności, wzrasta konsumpcja różnego rodzaju produktów, a co za tym idzie, skala ich możliwego negatywnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko. Dotyczy to zarówno samego materiału, z którego są one wytworzone (długi czas rozkładania), jak i substancji, które mogą być uwalniane do atmosfery podczas użytkowania. Aby chronić nasze zdrowie i otaczający nas świat instytucje państwowe i międzynarodowe wprowadzają coraz to ostrzejsze wymagania, które muszą spełniać producenci surowców oraz wyrobów gotowych.

Synthos Specialties dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować potencjalnie szkodliwe substancje stosowane do produkcji naszych dyspersji. Pierwsze na liście są emulgatory APEO, które zapobiegają rozwarstwieniu dyspersji. Są one szkodliwe dla zdrowia, dlatego zastępuje się je innymi środkami pełniącymi tę samą funkcję. Produkty bez emulgatorów APEO są nietoksyczne dla organizmów wodnych, nie zaburzają gospodarki hormonalnej zwierząt i nie stanowią ryzyka dla ludzi. Kolejne to lotne związki organiczne (VOC), które stanowią największą grupę substancji zanieczyszczających atmosferę, a część z nich znajduje się na liście związków rakotwórczych. Mogą powodować podrażnienia skóry, oczu i nosa, bóle głowy czy nudności. Dlatego też dąży się do ich maksymalnego ograniczenia. Mimo to nadal są powszechnie stosowane w produktach codziennego użytku.

Wysoki poziom zaawansowania prac badawczo-rozwojowych oraz podejście proekologiczne przy produkcji pozwala nam na maksymalne obniżanie zawartości VOC w naszych produktach. Dzięki wykorzystaniu procesu polimeryzacji emulsyjnej eliminujemy również ze swoich produktów niebezpieczne dla środowiska rozpuszczalniki organiczne, które wpływają na zawartość lotnych związków organicznych w dyspersjach.

Po wyeliminowaniu wszystkich wyżej wymienionych substancji, produkty nadal zachowują odpowiednie parametry i spełniają stawiane im wysokie wymagania aplikacyjne, jednocześnie chronią nas i otaczające nas środowisko.

© 2017 Synthos. All rights reserved.