08.06.2018

Nowa dyspersja do tynków mozaikowych

Na rynku pojawiła się nowa dyspersja akrylowa Synexil® AM25, dedykowana do wyrobów chemii budowlanej o niskiej wodonasiąkliwości oraz wysokiej odporności na mlecznienie. Tego typu wodne dyspersje znajdują zastosowanie w tynkach mozaikowych, które są coraz popularniejszym sposobem wykańczania elewacji domów, podmurówek, cokołów oraz ozdobnych elementów ścian.

Tynk mozaikowy

Tynki mozaikowe to produkty trwałe, odporne na wodę, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Wprowadzenie na rynek nowej dyspersji zaspokaja aktualne wymagania rynku dotyczące produktów ekologicznych o niskiej zawartości LZO <0,1%. Dyspersja Synexil® AM 25 nie zawiera w swoim składzie emulgatorów typu APEO, koalescentów, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników organicznych.

Poniżej przedstawiono główne parametry dyspersji Synexil® AM25:

 Specyfikacja Jednostki Wartości Metoda badawcza
pH-7,5÷8,5PN-ISO 1148
zawartość suchej substancji%50±1PN-EN 827
lepkość wg. Brookfield’a RV1)mPa∙s300÷1200PN-ISO 2555
 Specyfikacja Jednostki Wartości Metoda badawcza
średnia wielkość cząsteknm90÷110PN-ISO 13321
MTTF (minimalna temperatura tworzenia filmu)°C13÷19ISO 2115
Tg (temperatura zeszklenia)

°C

ok.22PN-EN ISO 11357-1
  1. ilość obrotów na minutę: 20; wirnik nr 2; temperatura: 23ºC; odczyt po 5 minutach

Dzięki niskiej temperaturze tworzenia filmu, ilość koalescentów na poziomie ~1% (w odniesieniu do całej formulacji) jest wystarczająca, aby otrzymać tynk mozaikowy tworzący jednorodny film w temperaturze poniżej 5°C. W oparciu o Synexil® AM25 możliwe jest przygotowanie formulacji premixów tynków mozaikowych z wykorzystaniem zagęstników akrylowych, PU oraz celulozowych. Odpowiednio zmodyfikowana morfologia polimeru pozwala obniżyć ilość zagęstników potrzebnych do otrzymania wymaganej lepkości premix-u, a tym samym poprawić odporność powłoki na mlecznienie. Specyficzna morfologia zapewnia uzyskanie odpowiedniego profilu reologicznego oraz łatwą aplikację gotowego tynku mozaikowego. Poniżej przedstawiono profile reologiczne premixów na bazie Synexil® AM25 oraz dyspersji akrylowej o słabej zdolności zagęszczania.

Tynki mozaikowe
Wykres 1. Porównanie profili reologicznych premix-ów zagęszczonych PU na bazie Synexil® AM 25 oraz dyspersji akrylowej o słabej zdolności zagęszczania 

W trakcie opracowywania technologii Synexil® AM 25, dobór odpowiedniej ilości oraz rodzaju surowców wykorzystywanych w procesie polimeryzacji emulsyjnej pozwolił otrzymać powłoki o niskiej wodonasiąkliwości i wysokiej odporności na mlecznienie, co spełnia główne wymagania stawiane tynkom mozaikowym. Poniżej przedstawiono zdjęcia gotowego premixu tynku mozaikowego na bazie Synexil® AM 25 oraz dyspersji akrylowej o niskiej odporności na mlecznienie po zanurzeniu w wodzie na 7 dni.

Mlecznienie tynkow    Mlecznienie tynkow

Mlecznienie tynków premix na bazie Synexil® AM 25 oraz dyspersji o niskiej odporności na mlecznienie.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem technicznym.

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.