15.04.2018

Wprowadzenie ograniczeń w zabezpieczeniu biocydowym in-can dyspersji

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi ograniczenia stężenia MIT-u w wyrobach chemii budowlanej do poziomu 15ppm (H 317) pragniemy poinformować Państwa, że podjęliśmy działania zmierzające do wyeliminowania z naszych produktów biocydów zawierających w swoim składzie MIT. Zabezpieczenia biocydowe in-can naszych dyspersji po wprowadzeniu zmian przez ECHA będą opierały się wyłącznie na układach BIT z dodatkiem substancji wspomagających, nie będących pochodnymi izotiazolin. W IV kwartale 2018 roku poinformujemy Państwa o rodzaju oraz stężeniu biocydów w poszczególnych produktach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym aktualnym portfolio.

© 2017 Synthos. All rights reserved.