Synexil® i Osakryl®

to marki rynkowe dyspersji wodnych produkowanych przez Synthos S.A.

Synexil® oraz Osakryl® są produkowane na bazie kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych, winylowo-akrylowych oraz homopolimerów octanu winylu.

Szczególna uwaga firmy skierowana jest na aspekt ekologiczny dyspersji, dlatego żadna z nich nie zawiera:

 • emulgatorów typu APEO (etoksylowanych alkilofenoli),
 • rozpuszczalników,
 • niebezpiecznych plastyfikatorów,
 • innych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji wymienionych na Liście Substancji Wzbudzających Poważne Obawy w indywidualnym stężeniu równym lub większym niż dopuszczające normy.

Lateksy

oferowane przez Synthos to dyspersje wodne kopolimeru butadienowo-styrenowego lub butadienowo-styrenowego karboksylowanego, otrzymywane w technologii kopolimeryzacji emulsyjnej.W zależności od zastosowania lateksy mogą zawierać różne dodatki modyfikujące lub być składnikiem kompozycji.

Lateksy zatężone stosowane są głównie do produkcji gąbek, pokrywania spodów wykładzin podłogowych pianką żelowaną lub nieżelowaną (mieszanka lateksowo-kredowa), w budownictwie do produkcji izolacji na bazie emulsji bitumicznych. Lateksy karboksylowane wykorzystuje się do podklejania wykładzin podłogowych i dywanów oraz do impregnacji włóknin nietkanych

Fotoinicjatory Sylanto

 

produkowane przez Synthos mają zastosowanie w procesach wykorzystywanych w przemyśle:

 • motoryzacyjnym
 • poligraficznym
 • elektronicznym
 • klejowym
 • opakowaniowym
 • szeroko pojętym przemyśle powłokotwórczym

Oferowane przez nas fotoinicjatory dostępne są w formie soli heksafluorofosforowej (PF6-) lub heksafluoroantymonowej (SbF6-).

Jakość i serwis techniczny

Nasza współpraca z klientami zorientowana jest głównie na tworzenie partnerskich i długotrwałych relacji. Zespół doradców technicznych, działających w ścisłej współpracy z Laboratorium Badawczo-Rozwojowym oferuje konsultacje techniczne oraz wsparcie dla klientów:

 • współpraca z klientem przy wdrażaniu naszych dyspersji
 • wykonywanie dyspersji wykonywanie badań analitycznych i specjalistycznych dla klientów
 • prowadzenie klientów prowadzenie wspólnie z klientami tematów badawczych
 • recepturowanie badawczych recepturowanie wyrobów gotowych oraz modyfikacja receptur zgodnie z oczekiwaniami klienta

Wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej wewnętrznej kontroli jakości, opartej o zintegrowany system ISO, którą na życzenie jesteśmy w stanie uzupełnić o dodatkowe, ważne z punktu widzenia naszych klientów, parametry.