Zarządzanie jakością

  • /A

 

Jakość i bezpieczeństwo stosowania

Wszystkie produkty Synthos Specialties są poddawane obszernej i dokładnej ocenie, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

ROZWÓJ – stale rozwijamy nasze receptury produktowe, tak aby zminimalizować ich wpływ na środowisko. Każdy nowy klej powstaje na bazie substancji czynnych zatwierdzonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

WSPARCIE – nasz zespół sprzedażowy towarzyszy klientowi i wspiera go przez cały czas, od momentu wdrożenia produktu, poprzez proces produkcji, aż do stałej współpracy, rozwiązywania pojawiających się ewentualnie problemów i organizowania przez nas szkoleń

BEZPIECZEŃSTWO ZASTOSOWANIA – nasze produkty opatrzone są stosowną etykietą i kartą charakterystyki, dzięki nim klient wie, jak bezpiecznie stosować i przechowywać nasze kleje oraz w jaki sposób postępować z ich odpadami


Określiliśmy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie doskonalenia jakości, środowiska i BHP, która jest wsparciem dla realizacji Misji, Wizji oraz Strategii Grupy Synthos. Utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN-ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania normy EN ISO 14001, a w trosce o bezpieczeństwo oraz podnoszenie poziomu BHP system zarządzania zgodny z wymaganiami norm OHSAS 18001:1999 i PN-N 18001. Wszystkie systemy potwierdzone są stosownymi certyfikatami przez jednostki uprawnione tj. TUV NORD. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.


Związki chemiczne, na bazie których wytwarzane są nasze kleje, są zarejestrowane zgodnie z wymaganiami REACH.


© 2021 Synthos. All rights reserved.